Seminar med dr. Audun Myskja

Naturlig smertefri - jeg selv kan gjøre

Seminar med dr. Audun Myskja hvor det vil bli teori og øvelser.

Dr. Audun Myskja er blitt en av landets mest etterspurte foredragsholdere. 23. november kommer han for å holde seminar med tema fra hans nye bok "Naturlig smertefri". Myskja øser av førti års erfaring i dette inspirerende og lærerike seminaret.

Audun Myskja er lege, spesialist i allmennmedisin, og har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen. Han driver Senter for livshjelp i Totenvika sammen med sin kone Reidun Myskja, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp og samler, utvikler og dokumenterer de mest virksomme metodene for stressmestring og indre ro. Myskja har utviklet mestringsmedisin, som fokuserer på å avdekke ressurser og gi individuelt tilpassede verktøy til mestring, både for mennesker med kroniske plager og for friske mennesker som ønsker vekst og selvinnsikt. De senere årene har han ledet og veiledet nær tyve kvalitetsfremmende prosjekter i organisasjoner og kommuner, og har dessuten samarbeidet med Norges Parkinsonforbund siden 2002.

Audun Myskja holder en rekke kurs og foredrag i inn- og utland og har vunnet flere priser, blant annet Den norske legeforenings Kvalitetspris. Han har utviklet musikkbasert miljøbehandling (MMB; «Myskjaskolen») og utdanner nå helsearbeidere i kvalitetsfremmende metoder i et landsomfattende prosjekt i regi av Helsedirektoratet som gjelder for perioden 2015⎼2020. Myskja har skrevet over tyve fagbøker, blant dem Den musiske medisin, Finn din indre kraft, Kunsten å dø, Ungdomskilden, Pust, Kunsten å finne ro, De tibetanske ritene og Meditasjon – veien til deg selv.. Myskja har skrevet et hundretalls sanger og komposisjoner, gitt ut en rekke musikkCDer og instruksjonsDVDer, er meditasjonslærer og treningsinstruktør.

Temaer for seminaret Naturlig smertefri:

· Hva er smerte?

· Akutt og kronisk smerte: De beste tipsene

· Nevropatisk smerte – det finnes håp!

· Forvandle psykisk smerte

· Traumer – nye trygge metoder som virker

· Pust – ditt beste verktøy

· Sinnsro – inn i det smertefrie rommet

Tidspunkt:

torsdag 23.11 kl. 11-14

Pris:

kr 850,-

Bindende påmelding - ingen refusjon

311613411_543990277731816_8657078906559599323_n