BasisBall

BasisBall® konseptene er vi opptatt av den allsidige treningspåvirkningen. Den komplette og sammensatte treningseffekten. Du skal utfordre kroppen din gjennom ulike allsidige og sammensatte bevegelsesmønstre. Hvert konsept har ulikt treningsfokus, og utfyller hverandre i stor grad i forhold til kvaliteter man ønsker å utvikle.

En fellesnevner i alle våre konsept er at vi ønsker å utvikle din fysiske kapasitet. Du skal bli “trent for å trene”. Du vil få en komplett og sammensatt treningspåvirkning, som gjør deg rustet til å tåle mer. Dette vil gi deg positiv gevinst på de fleste områder i livet – både i hverdag og aktivitet/trening

BasisBall CenterCore®

BasisBall CenterCore® er en basistime som har fokus på involvering av kjernemuskulatur i ulike øvelser. Man jobber systematisk med funksjonell styrke, mobilitet, stabilitet og balanse. Legger stor vekt på bevisstgjøring, kontroll og teknikk i alle bevegelser.

I BasisBall® Senior fokuserer vi på funksjonell styrke, balanse, stabilitet og mobilitet. Disse kvalitetene vil påvirke funksjonsevnen.

Øvelser og overganger er nøye gjennomtenkt og satt i system.