Barne- & ungdomsyoga | 5 - 8 år og 9 - 12 år

Barneyoga timene har fokus på lek og moro, kreativ utfoldelse og yogadans. Vi øver på konsentrasjon og tilstedeværelse, mindfullness & pusteøvelser som er tiltrettelagt de små. For den eldste gruppen gjør vi flere fysiske yogaøvelser.

Kurset undervises av Cathrine og går over 8 uker. Cathrine er dyktig på å tilrettelegge etter alder og dagsform på barna.

Oppstart 6.1.2021 kl 17.15-18.00 for 5-8 år og 18.15-19.00 for 9-12 år

PT6A4188 kopi