Foredrag ved dr. Audun Myskja

Meditasjon – veien til deg selv

Av innholdet:

· Stress - godt og dårlig

· Tankestøy og hva vi kan gjøre: Veien til indre stillhet

· Pust: Ditt beste verktøy

· Meditasjon: Ferdighetene du må lære

· Inn i dypet: Hvem er jeg?

· Meditasjon i praksis

Dr. Audun Myskja er blitt en av landets mest etterspurte foredragsholdere.

Han øser av førti års erfaring i dette inspirerende og lærerike foredraget,

som vil gi deg viten og verktøy, med en unik kombinasjon av dybde, humor og praktisk viten.

Audun Myskja er lege, spesialist i allmennmedisin, og har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen. Han driver Senter for livshjelp i Totenvika sammen med sin kone Reidun Myskja, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp og samler, utvikler og dokumenterer de mest virksomme metodene for stressmestring og indre ro. Myskja har utviklet mestringsmedisin, som fokuserer på å avdekke ressurser og gi individuelt tilpassede verktøy til mestring, både for mennesker med kroniske plager og for friske mennesker som ønsker vekst og selvinnsikt. De senere årene har han ledet og veiledet nær tyve kvalitetsfremmende prosjekter i organisasjoner og kommuner, og har dessuten samarbeidet med Norges Parkinsonforbund siden 2002. Audun Myskja holder en rekke kurs og foredrag i inn- og utland og har vunnet flere priser, blant annet Den norske legeforenings Kvalitetspris. Han har utviklet musikkbasert miljøbehandling (MMB; «Myskjaskolen») og utdanner nå helsearbeidere i kvalitetsfremmende metoder i et landsomfattende prosjekt i regi av Helsedirektoratet som gjelder for perioden 2015⎼2020. Myskja er fagveileder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ved Nord Universitet i Levanger. Han har skrevet over tyve

fagbøker, blant dem Den musiske medisin, Finn din indre kraft, Kunsten å dø, Ungdomskilden, Pust, Kunsten å finne ro, De tibetanske ritene og Meditasjon – veien til deg selv.. Myskja har skrevet et hundretalls sanger og komposisjoner, gitt ut en rekke musikkCDer og instruksjonsDVDer, er meditasjonslærer og treningsinstruktør.

Torsdag 3. november kl. 18-19
Pris kr 300,-
Bindende påmelding

audunMyskja